Brands

Aceton Anser rozpuszczalnik 500ml

11,35 

Dodaj do listy życzeń

Wysoka jakość produktu

Błyskawiczna realizacja

Darmowa wysyłka przy zamówieniu powyżej 100 zł

DOSTAWA

Dostawa powyżej 100 zł GRATIS! Przy wyborze płatności BLIK lub Przelewy24 (szybko i bezpiecznie)

Forma dostawyPrzedpłataPobranie
InPost kurier15,00 zł18,00 zł
InPost paczkomat9,80 zł12,90 zł
DHL kurier16,90 zł18,90 zł
Poczta Polska kurier15,00 zł17,90 zł
UPS kurier21,00 zł29,00 zł

REKLAMACJA I ZWROT

Zwroty i reklamacje

Jeśli jesteś konsumentem – co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy. Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: sklep@mbksklep.pl. Od umowy możesz odstąpić w terminie 30 dni.

Pobierz formularz zwrotu

Więcej informacji znajdziesz na stronie regulaminu sklepu.

Aceton Anser jest wysokiej jakości rozpuszczalnikiem do farb i wyrobów lakierowych. Dzięki swoim właściwościom usuwa również wszelkie zanieczyszczenia jak: olej, smar, kurz, czy tłuszcz oraz inne zabrudzenia. Skutecznie myje urządzenia malarskie oraz odtłuszcza powierzchnie przed kolejnymi pracami.

Pojemność: 500ml

Opakowanie : 1 szt

Zastosowania:

 • rozpuszczalnik do farb i lakierów;
 • zmywacz,
 • odtłuszczacz;
 • stosowany do produkcji substancji;
 • stosowany w laboratoriach,
 • w powłokach,
 • używany w charakterze spoiwa i abherentu;
 • usuwa oblodzenia.

Dane techniczne:

 • Stan skupienia: Ciecz
 • Kolor: Bezbarwny
 • Zapach: Lekko gryzący, aromatyczny
 • Temperatura topnienia/krzepnięcia: -94.7°C
 • Temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 56.05°C
 • Produkt palny
 • Dolna i górna granica wybuchowości: 2.50 – 14.3 % obj.
 • Temperatura zapłonu: -17°C
 • Temperatura samozapłonu [gazów, cieczy]: 465 oC
 • Lepkość kinematyczna [mm2/s]: 0.32 mPa s w 20°C
 • Rozpuszczalny wodzie w każdej ilości
 • Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: -0.24
 • Prężność pary: 240 hPa w 20°C
 • Gęstość względna: 0.79 g/cm3 w 20°C

Przed użyciem należy przeprowadzić próbę na małej ilości produktu.

Nie pozostawia osadu i szybko odparowuje.

Nazwy chemiczne: Aceton; propan-2-on; propanon; keton dimetylowy

Zagrożenia:

 • Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 • Działa drażniąco na oczy
 • Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Środki ostrożności

 • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
 • Nie palić.
 • Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym
 • W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
 • Przechowywać szczelnie zamknięte w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu